NAPFOGYATKOZÁS: A HOLD KICSIPKÉZI A NAPOT JÚNIUS 1O-ÉN

Csillagvizsgáló Svábhegyi

A napfogyatkozás már az ókori világban is csodálatos eseménynek számított, például a bibliai tíz csapás közül a sötétség egy teljes napfogyatkozásból eredeztethető. A köznép félelmének ellenére már az ókori csillagászok is nagy pontossággal előre tudták jelezni a fogyatkozások eljövetelét. A június 10-én bekövetkező, gyönyörűséges, gyűrűs napfogyatkozásnak részlegesen szemtanúi lehetünk mi magyarok is.

ELEINK ÉS A SZÁROSZ
Sok ókori népnek fejlett csillagászati megfigyeléseik voltak. Elsőként az ókori babilóniaiak figyeltek fel az úgynevezett szárosz-ciklusra. Ennek segítségével azt mondhatjuk meg, hogy egy bizonyos hold- vagy napfogyatkozás után mennyi idővel lesz látható újra fogyatkozás. Ez nagyon hosszútávú és pontos megfigyeléseket, feljegyzéseket igényelt. Egy periódus körülbelül 18 évig tart, de az ókorban ezt nem valószínű, hogy meg tudták figyelni, mert csak 3 ciklusonként esik körülbelül ugyanoda a fogyatkozás láthatósága.

.Egy babiloni agyagtábla töredék fogyatkozás feljegyzésekkel. Forrás: https://sunearthday.nasa.gov/2006/multimedia/gal_004.php

Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy egy helyen csak 54 évente lesz napfogyatkozás. De hát az 1999-es Magyarországról teljesnek látszó napfogyatkozás óta is csak 22 év telt el!? Akkor hogy lehet, hogy most is és a környező években is láthatunk napfogyatkozást? A válasz abban keresendő, hogy egyszerre nem egy, hanem körülbelül 40 szárosz-ciklus “fut”. Ezeknek a ciklusoknak az ismeretével kifejezetten pontosan előre jelezhető a fogyatkozások ideje. 

A legenda szerint Kolumbusz is ennek a tudásának az ismeretében “menekült meg” az indiánok haragjától. Kolumbusz legénységének egy része „külön utat járt”, rabolt. A helyiek nem tudták (vagy csak nem akarták) külön kezelni őket Kolumbuszéktól, így nem adtak nekik enni. A korabeli hajósoknál alapkelléknek számított a Regiomontanus könyv, amiben csillagászati előrejelzések voltak találhatók. Ebből tudhatta Kolumbusz, hogy holdfogyatkozás lesz, és ezt leleményesen ki is használta. Azt mondta, hogy az égbeliek meg fognak haragudni az éheztetésük miatt. A holdfogyatkozás beköszöntekor a helyiek megrémültek, de Kolumbusz „megbeszélte” az istenekkel, hogy adják vissza a Holdat (valójában annyi történhetett, hogy elvonult és kivárta a megfelelő időt, hogy a holdfogyatkozásnak majdnem vége legyen), visszament a törzsfőnökhöz, és elmondta, hogy megbocsájtottak az égbeliek. A holdfogyatkozásnak pedig vége lett. Ettől kezdve az indiánok kérdés nélkül továbbra is vendégül látták a hajósokat. Azt ne felejtsük el, hogy ekkor még a geocentrikus világkép volt az elfogadott, szóval a fogyatkozások valódi mechanizmusait teljesen nem ismerték, de az előrejelzés mégis egészen pontos volt. 

Kolumbusz holdfogyatkozása Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/March_1504_lunar_eclipse#/media/File:Eclipse_Christophe_Colomb.jpg

ÉS MÉGIS MOZOG A FÖLD
Ma már ismerjük pontosan a ciklus okát, és ez a Hold pályaferdesége. Akkor van napfogyatkozás, ha a Nap és a Föld közé bekerül a Hold, és így az árnyékot vet a föld egy részére. Mivel a Hold pályájának síkja nem esik egybe a Föld pályájának síkjával, öt fokos szögben dől ahhoz képest, így legtöbbször a Hold a Földről nézve a Nap felett, vagy alatt suhan el. Csak akkor van napfogyatkozás, ha a Hold a holdpálya és a földpálya síkjának metszéspontja körül tartózkodik, a fel és leszálló csomókban (és természetesen az égitestek megfelelő sorrendje is szükséges). 

Három féle napfogyatkozás: részleges (felül); gyűrűs (középen); teljes (alul) Forrás: https://commons.wikimedia.org

Azonban napfogyatkozásból is többféle létezik. Van teljes napfogyatkozás, amikor a Hold teljes egészében eltakarja a napkorongot. Ekkor szabad szemmel is jól látszódnak a napkororonában kialakult szálak és sugarak. Egy másik típus a gyűrűs napfogyatkozás, mely esetben a Hold látszó átmérője kisebb, mint a Napé, és így a totalitás közben (amikor a Hold pont a Nap előtt van) a Nap egy gyűrűnek látszik. És van a harmadik, úgynevezett hibrid napfogyatkozás. Ekkor a fogyatkozás egy része gyűrűsnek néz ki a Föld egy adott részéről, a másik része pedig teljesnek. Ez azért van, mert a távolság változtatásával a Hold látszó átmérője erőteljesebben változik, mint a Napé. A Föld gömbölyűsége miatt aki „reggel”, vagy „este” látja a fogyatkozást, az egy kicsit távolabbról nézi, így annak gyűrűs lesz. Aki „délben” nézi az egy kicsit közelebbről látja, így annak pedig teljes lesz a napfogyatkozás. (Ez a megkülönböztetés természetesen nem igazi időbeli megkülönböztetés, hanem földrajzi. Időben mindössze pár óra lehet a különbség.) A hibrid napfogyatkozás kifejezetten ritka jelenség. A három közül bármelyik típus esetén, ha nem vagyunk a Föld megfelelő pontján, részleges napfogyatkozást fogunk látni.


MIT LÁTHATUNK MAGYARORSZÁGRÓL A 10-EI FOGYATKOZÁSBÓL?

Egy, a 2015-ös napfogyatkozásról készült fotó. A mostani fogyatkozás mértéke Magyarországról egy kicsit kisebb lesz, mint a képen látható. Készítette: Kocsis Antal Forrás: http://eszlelesek-tarhely.mcse.hu/f4/1____Kocsis_201503201046_R_szleges_napfogyatkoz_s_22700.jpg

A mostani fogyatkozás egy gyűrűs napfogyatkozás, melyet teljes pompájában Kanadából, Grönlandról és Szibériából lehet megfigyelni. Magyarországról sajnos csak részleges lesz, a Hold a Nap átmérőjéből mindössze 8 százalékot fog kirágcsálni Budapesten. Ez azt jelenti, hogyha nem figyelünk oda, akkor az egészből semmit sem fogunk észrevenni. Sokkal nagyobb fényességváltozást okoz, ha egy vékonyabb felhő belebeg a Nap elé. Éppen ezért érdemes valamilyen távcső közelébe férkőznünk ezen a napon, mert azzal érdekes, és szép jelenségnek lehetünk tanúi. Például a Hold peremét nagyobb nagyításon nem egészen simának fogjuk látni, hanem enyhén csipkézettnek. Tulajdonképpen a holdi hegyek körvonalai ezek, de itt a nagy kontraszt miatt jól megfigyelhetőek. Kis szerencsével a Nap felszínén lesznek napfoltok is, melyek még jobban megnövelik az élményt. Természetesen, ha valaki nem tud távcső közelébe kerülni, az (persze megfelelő óvintézkedések mellett) szabad szemmel is megfigyelheti az eseményt. A napfogyatkozás Budapestről mintegy másfél órán keresztül látszik majd, magyar idő szerint 12:04-kor kezdődik és 13:27-kor lesz vége. A legnagyobb kitakarást 12:45-kor fogja elérni. Aki több részletet szeretne megtudni a 10-ei napfogyatkozásról, vagy esetleg szeretné az ország egyik legnagyobb hidrogén-alfa naptávcsövével megnézni a napot, azt szeretettel várjuk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, és ajánljuk előző részletes cikkünket. 

A SÜLT SZEM NEM FINOM!!!!!
Sikeres és gyönyörűség teljes napfogyatkozás-nézést kívánunk, azonban a sütögetést hagyjuk meg a grill partikra! A napfogyatkozás megfigyelése nem gyerekjáték! Minden évben akad pár ember aki a Nap nézése miatt tartós látáskárosodást szenved. A szabadszemes észlelésekhez van direkt erre a célra kifejlesztett, napfogyatkozás-néző szemüveg, de megfelel egy ívhegesztéshez használható hegesztőüveg is, DIN 12-es fokozattól. Az otthoni kistávcsővel még véletlenül se próbáljuk „natúran” megnézni a napot, mert ekkor szó szerint megsüthetjük a szemünket! És ebből nem lesz semmiféle lakoma, csak jajongás. Biztos mindenki próbált már nagyítóval tüzet gyújtani. A távcső tulajdonképpen egy összetett nagyító, így akár azzal is lehet tüzet gyújtani, akár a szemünk közepén is. (A távcsöves tűzgyújtást azért ne próbáljuk ki, mert a távcsőben lévő ragasztott üvegek és műanyagból készült elemek nem bírják a hőt, így maga a távcső belül megolvadhat, használhatatlanná válhat.)

Nap megfigyelése távcsővel Forrás: https://csillagtura.ro/tag/jardacsillagaszat/#gallery-12

Ha valaki rendelkezik csillagászati távcsővel, akkor tud hozzá beszerezni a Nap megfigyeléshez szükséges szűrőt. Például ilyen a napszűrő fólia (kinézetre alufóliához hasonlít, azonban közel sem az), vagy a Herschel-prizma. A vizuális napszűrő fólián keresztül kisebb, nem csillagászati távcsővel is nézhetjük a napot, sőt, akár szabad szemmel is.

Szerző: Kóti Dávid Attila, Amatőrcsillagász 
CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet / Svábhegyi Csillagvizsgáló

📸 A borítókép forrása: https://burst.shopify.com/photos/group-watches-eclipse?q=solar+eclipse