A Solis Lacus fölött kitört két új vihar gócpont, és a belőle származó, balra fölfelé elhúzódó, több ezer kilométeres porsáv M. Rodriguez felvételén

További területeket hódít a tomboló marsi porvihar

Csillagvizsgáló Svábhegyi

A Marson kitört porvihar drámája nem várt epizódokkal folytatódik, újabb területeket hódít meg a dühöngő szélvihar. Mi a Földről, kényelmes és megnyugtató távolságból szemlélhetjük a kalandot, de biztosan nem szeretnénk a marsi roverek, vagy az első marsi telepesek helyében lenni: ami ott zajlik mostanra a Hellas medencében, az képletesen is a marsi pokol.

November 12-én lehettünk először szemtanúi a marsi porvihar kitörésének. A vihar akkor feltöltötte a Mars legnagyobb és legmélyebb árokrendszerét, a Valles Marinerist. Az árokból kitörve folytatta útját a déli magasföldön, majd mintha lejjebb csillapodott volna. Az elmúlt héten azonban megbizonyosodhattunk arról, hogy ez csak vihar előtti csönd volt, szó szerint. A porvihar újult erővel lépett támadásba, és lassan a bolygó fele érintetté válik, ahogy újabb és újabb gócpontokban tör ki és terül el a felkavart marsi por. Tekintsük hát végig az elmúlt hét legújabb fejleményeit az ALPO Japan amatőrcsillagász bolygófotó gyűjtő oldal legfrissebb Mars fotói alapján!

Múlt heti riportunk november 16-án ért véget, amikorra a Mare Erythraeum fölé sodródott portömeg lassan ülepedni, a vihar pedig csillapodni látszott.

November 17. – újabb kitörés a Mars Szeme felett!
A szem a lélek tükre. Ha a Mars szeme homályos, az egész bolygó homályos lesz. Hogy ez egy önbeteljesítő jóslat, vagy csak egy ostoba marsbabona lesz-e, még a jövő zenéje, de bizony válhat még globálissá a mostani haddelhadd. Az viszont tény, hogy a Mars szeme ezen a napon elfátyolosodott: A híres Solis Lacus alakzat fölött két új vihar gócpont alakult ki. A Solis Lacus a Mars egyik legdinamikusabban változó albedóterülete. Egy porral részlegesen fedett magasföld, aminek évről évre, évszakról évszakra más megjelenése lehet. Középen, a szembogár maga a Solis Lacus szem alakú foltja. Ezt veszik körbe szemfehérjeként a Thaumasia és a Foelix világos sávjai, míg legkívül egy egész szemet körbevevő sötét gyűrű látszik délen, és északon is. A Solis Lacus központi foltjának mérete, csakúgy mint a szemfehérje sötétsége, és az azon végigfutó finom csatornák, évről évre változhatnak. A mostani déli nyárutó végére a Solis Lacus meglehetősen elsötétedett, a szemfehérje is beszürkült.

Ezen a területen tört ki két friss és ropogós vihargóc: az egyik éppen a Solis Lacus közepén, a sötét szem központjában. A másik, nagyobb góc a szemfehérje DNy-i peremén, a Claritas területén, az Aonius Sinus mellett robbant ki. Ebből az Aonius Sinus mellett kitört gócból délnyugatra, az Argyre és Mare Erythraeum területére fújta az egyre magasabbra jutó port a szél, egy több ezer kilométer hosszú, szélesedő porsávot hozva létre, egészen az Argyre medencéig. A Mare Erythraeum felett ülepedő ritkás portömeg így újult utánpótlást kapott.

A Solis Lacus fölött kitört két új vihar gócpont, és a belőle származó, balra fölfelé elhúzódó, több ezer kilométeres porsáv M. Rodriguez felvételén

A Solis Lacus fölött kitört két új vihar gócpont, és a belőle származó, balra fölfelé elhúzódó, több ezer kilométeres porsáv M. Rodriguez felvételén, 2020.11.17 18:49 UT-kor. Forrás: ALPO Japan

November 18 – a Mars Szeme tovább könnyezik keletre
A Solis Lacus közepén kitört porfelhőfolt leülepedett és szétterjedt, már csak gyenge világos hurkaként ismerhető fel a szem felszínén. Az Aonius Sinus mellett kitört gócpont viszont tovább ontotta magából a port, ami egyrészt friss, sávos porborításként kiült a Depressio Pontica területén, másrészt a légkörben maradva messze tovasodródott, az Argyre medencéjén is túlra.
Cristian Fattinnanzi felvételén az igen világos, apró epicentrum, és a szétterjedő vihar finom részletei látszanak. Kereszty Zsolt magyarországi felvételén a centrumból kinyúló leülepedő portakaró sávos mintázata tűnik fel. Christopher Go fotóján pedig láthatjuk, ahogy a magasabb légkörben a porfelhő egészen az Argyre medencéjén túlra hatol, és egészen délre, a Depressiones Hellesponticae területéig felnyúlik.

Cristian Fattinnanzi felvételén pompásan látszik a Solis Lacus melletti vihar gócpont, és az onnan tovaterjedő porfelhő.

Cristian Fattinnanzi felvételén pompásan látszik a Solis Lacus melletti vihar gócpont, és az onnan tovaterjedő porfelhő. A fekete kép egy októberben készült fotó levonásával mutatja a változásokat. A nyilak így az apró, már ülepedő foltot a Solis Lacus közepén, és a füstölgő gócpontot az Aonius Sinus szélén. 2020.11.18 18:55 UT.

Kereszt Zsolt pompás hazai fotóján a Solis Lacus fölötti centrumból eredő, és sávosan leülepedő porfelhő látszik.

Kereszt Zsolt pompás hazai fotóján a Solis Lacus fölötti centrumból eredő, és sávosan leülepedő porfelhő látszik. 2020.11.18 18:49 UT.

Meddig száll a por?

Meddig száll a por? Christopher Go fotóján az Argyre fölött terjeszkedő, és egészen a Depressiones Hellesponicae sötét területéig lenyúló, magasabb légköri porfelhő látszik. A nyilak a felhő déli peremét mutattják. A terminátor mentén érzékeljük a felhőréteg magasságát. 2020.11.18 11:23 és 12:16 UT.

Nov ember 19. – Felizzik a parázs a szembogárban!
A november 17-én a Solis Lacus közepén támadt diffúzabb porvihar foltja úgy néz ki, hogy 18-ára leült. Rendkívül izgalmas fejlemény, hogy 19-én, pontosan a szem közepén, egy igen fényes, apró, új viharfolt jelent meg, a szem izzása fényesen újraéledt! Eközben az Aonius Sinus melletti vihar tovább működött, újabb éles porcsíkkal táplálva meg a kelet felé tartó, immár 3-4000 km hosszú felhőt. Az Argyre feletti magaslégköri felhőszörnyeteg így tovább sűrűsödött, izgalmas hullámokat és csóvákat bocsájtva a déli pólus irányába.

A Solis Lacus szemében újra felizzik a porbogár

A Solis Lacus szemében újra felizzik a porbogár, míg a mellette, az Aonius Sinusnál levő centrumból friss porsáv nyúlik DK-re Cristian Fattinnanzi felvételén. 2020.11.19. 17:45 UT.

Az Argyre felett tovább terjeszkedő, és tovább sűrűsödő magaslégköri porfelhő

Az Argyre felett tovább terjeszkedő, és tovább sűrűsödő magaslégköri porfelhő Christopher Go fotóján, 2020.11.19 11:57 UT. Figyeljük meg a pólussapka körüli hullámokat, és hasonlítsuk össze az előző napi fotóval!

November 20. – Új, többgócú viharfront nyílik Prométeusz fiának területén
Izgalmas napra virradunk, ebből még lesz valami! Míg a Solis Lacus közepén felforrt újabb viharpamat lassan szétoszlik, és az Aonius Sinus mellől pöfögő góc is veszít erejéből, ezen a napon forrni kezd a Prométeusz fiáról elnevezett Deucalionis Regio. A helyszín érdekessége, hogy ez a terület igencsak messze, 130 fokra, azaz egyharmad bolygókerületnyire fekszik a Solis Lacustól, így a legkeletibb, az eddigi keleti kiterjedésnél is 3000 km-rel keletebbi részére tolódik el a viharzóna. A Deucalionis Regio egy keskenyebb, világos, porborította sáv a markáns sötét északi Sinus Sabaeus, és a déli sötét Pandorae Fretum között. Ezen a poros sávon legalább 5-6 kicsi, kerek, világos porvihar folt keletkezett, a legnyugatibb folt pedig máris hosszú, vékony, íves porcsóvát eresztett ki magából. A vékony porsáv kettévágta a Sinus Sabaeust a Schiaparelli kráter területén, és messze északra, az Edom világos területe fölé kipöfékelt. A sok apró, intenzív, nagyobb területre elhúzódó gócpont izgalmas csinnadrattát ígér! Most még csak 100-150 km átmérőjű intenzív porcellák, de az egyik máris elszabadult, 2000 kilométert pöfékelve északnak! Vajon mi lesz még ebből?

Sok apró fényes porvihar góc a Deucalionis Regioban

Sok apró fényes porvihar góc a Deucalionis Regioban, a korong közepén, Anthony Wesley csodálatos fotóján, 2020.11.20. 10:26 UT. Figyeljük meg a bal peremen a Solis Lacusból származó porfelhő magasságát és árnyékvetését!

November 21. – Elszabadulnak az indulatok a Deucalionis Regioban.
Míg a Solis Lacusból származó magaslégköri porfelhőnk lassan egyre keletebbre terelődött, a déli pólus körül huncut nyúlványt eresztve, addig ahogy sejthető volt, a Deucalionis Regioban elindult a vihar haddelhadd. Egy északi és egy déli viharsáv fejlődött ki, két egymás melletti igen fényes csíkként. Az északi a Deucalionis Regio Ny-i széle felé több vékony hullámzó sávot húzott végig a felszínen, majd északnak fordulva egy egyre szélesedő áttörésen át keresztülhatolt a Sinus Sabaeus sötét sávján. A déli viharsáv egyelőre rövidebb, de lassan kelet felé is elindult a behatolás. Az uralkodó szélirány északkeleti, erre viszi egyelőre intenzívebben a poranyagot a szél.

Széthúzódóban a Deucalionis Regio viharzónája.

Széthúzódóban a Deucalionis Regio viharzónája. A Sinus Sabaeust már kettévágta az észak felé hatoló porvihar Teruaki Kumamori igen részletes felvételén 2020.11.21. 10:53 UT.

November 22. – csendes Solis Lacus, zajos Deucalionis
A Solis Lacus fölötti gócpontok aktivitása mostanra teljesen megszűnt. A porutánpótlás is elült, a régió kitisztult. Az innen származó por továbbra is jókora magaslégköri porfellegként lebeg az Argyre fölött, éles és hullámos déli peremmel.
Bár nem sok felvételünk származik erről a napról, de az jól látszik, hogy a Deucalionis Regio feletti porvihar tovább nőtt. A szélirány változhatott, mert az ÉNy-ra kinyúló porfelhő feloszlott, a Herschel kráter és a Sinus Sabaeus északi pereme újra éles. Úgy tűnik viszont, hogy DK felé tovább terpeszkedett és ívelt a vihar, és lassan közelit a Hellas óriási medencéje felé!

A Solis Lacusból származó por beborítja az Argyre vidékét Anthony Wesley felvételén. A Deucalionis Regio friss vihara pedig DK felé, jobbra le húzódik, a Sinus Sabaeus felső pereme már tiszta és éles.

A Solis Lacusból származó por beborítja az Argyre vidékét Anthony Wesley felvételén. A Deucalionis Regio friss vihara pedig DK felé, jobbra le húzódik, a Sinus Sabaeus felső pereme már tiszta és éles. 2020.11.22. 12:20 UT.

November 23 – Kezdődik a marsi pokol, a vihar betör a Hellasba!
És bekövetkezett a várva-várt dráma! A Deucalionis Regio viharsávja lassan délre tolódott, a Pandorae Fretum területére, és DK-nek, a Hellas medence felé. A Görögországról elnevezett Hellas a Mars egyik legnagyobb becsapódásos medencéje, 4000 km átmérőjű, és 7 km mély. Az általában világos aljú medence a mostani nyárutóra annyi kiszáradt és kipreparálódott, hogy sötét foltok és csatornák nőttek benne, szinte felismerhetetlenné vált a környező tengerrégióban. A vihar széles, keleti nyalábjának sikerült áttörnie a medence peremhegyein, majd a medencébe alábukva pokolian felkavarta az indulatokat. Egy igen sűrű, egybefüggő, több csomóból álló karéjos porfelhőt képezett a medencében, mely jól érezhető masszív viharfront széllel hömpölygött tova a medence alján. A jelenlegi képeken a medence területének kb. felét borította el, feltételezhető, hogy azóta már az egész medencét bőven betakarta. Teruaki Kumamori csodálatos fotóján másfél óra különbséggel figyelhetjük meg a Hellast, a viharfront DK-i része ennyi idő alatt is láthatóan előrehatolt a medencében! A medencén kívüli, a Pandorae Fretum fölött tartózkodó, frontot hozó porfelhő pedig erősen elnyúlt Ny-i irányba is hosszanti sávos szerkezetű.

A Hellas medencébe betörő viharfront

A Hellas medencébe betörő viharfront Teruaki Komamori elképsztő képpárján. A 2020.11.23 9:23 és 10:54 UT-kor készült képpáron a lebenyes viharfelhő bal felső frontja (nyíl) kidomborodott, ahogy 1,5 óra alatt előrenyomult a medencében.

Hogy mit hoz a jövő? Izgatottan várjuk!

Ami már látszik, hogy több ez a két hete tartó csinnadratta, mint egy kis regionális porvihar. Az elmúlt két hétben térben és időben 8 kisebb vihargóc alakult ki, amik porpöfékelő aktivitása 1 naptól 3 napig tartott. Az ezekből származó porfelhők tovább éltek és sodródtak, az Argyre fölött jelenleg is sűrű magaslégköri porfelhő ül, a Valles Marineris árkait 2 hete por tölti be, a Hellas viharának aktivitását pedig nem látjuk még előre. A legkeletibb és legnyugatibb gócpontot egyharmad bolygókerület választja el, a porvihar lassan a fél féltekét érinti. Hogy várhatók-e újabb kitörések, és elég port tudnak-e adni ahhoz, hogy globálissá nője ki magát a porvihar, azt még nem tudjuk. De rendkívül izgalmas ez az időben elnyúlt és változatos porvihar aktivitás.

Amit biztosan ígérni tudunk: a sorozatnak folytatása következik! Távcsöveket ki a ködből, és rá a Marsra!

Szerző: Dr. Kiss Áron Keve / Ügyvezető
CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet / Svábhegyi Csillagvizsgáló

📸 Borítókép: A Solis Lacus fölött kitört két új vihar gócpont, és a belőle származó, balra fölfelé elhúzódó, több ezer kilométeres porsáv M. Rodriguez felvételén, 2020.11.17 18:49 UT-kor. Forrás: ALPO Japan