Pompás üstökös vándorol az északi égbolton

Csillagvizsgáló Svábhegyi

Az idei esztendő legnagyobb csillagászati látványossága a C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös és ez bizony nem meglepő: A szabad szemmel is jól látható fényességűre fényesedett égi vándorok évtizedes ritkaságszámba mennek egünkön.

Az üstököst 2020. március 27-én fedezték fel a WISE űrtávcső (Wide-Field Infrared Survey Explorer) felvételein a NEOWISE misszió csoportjában dolgozó csillagászok. Ekkor még egy rendkívül halvány, csak a nagy obszervatórimok által látható égitest volt, azonban fényessége ígéretesen növekedett, ahogy a Naphoz közeledett. Június 10-én veszett el távcsöveink elől az akkor még alig 7 magnitúdós üstökös, ahogy eltűnt a hajnalpír ragyogásában. Július 3-án elérte napközelpontját, ekkor mindössze 43 millió kilométerre, a Merkúr pályáján is belül közelítve meg Napunkat. A július 4-5-én a reggeli szürkületben feltűnő, még nagyon nehezen megfigyelhető üstökös pompás fényességűre fejlődött, 1 magnitúdós csillagként pislákolt a narancssárga hajnali égen.

A felvételt Budai Ákos készítette a NEOWISE üstökösről a Hármashatár-hegyről 2020. július 9-én.

A NEOWISE egy meglehetősen nagynak számító, kb. 5 km átmérőjű maggal rendelkezik, mely leginkább egy koszos, sok port és követ tartalmazó összefagyott hógolyóként lehet elképzelni. A belsejében lévő gázok és a vízjég, párologni kezdtek a Naphoz közeledve, a napsugárzás hatására. Ahogy az égitest egyre közeledett központi csillagunkhoz, úgy fokozódott ez a folyamat, sok apró porszemcse szakadt le az égitestről. A párolgó gázok egy úgynevezett kómát hoztak létre, amely egy igen nagy kiterjedésű, de nagyon ritka légkör az üstökös magja körül. A kilépő maganyagot napszél nyomása lassan elfújta a mag környezetéből, így létrejött az üstökös tekintélyes csóvája. A NEOWISE esetében a porból álló, enyhén hajlott porcsóva jóval fényesebb és meghatározóbb, míg a ritkább, egyenes, ionizált gázokból álló ioncsóva, mely meglehetősen halvány. A könnyű ioncsóva mindig a Nappal ellentétes irányba mutat, míg a porcsóva tehetetlensége folytán elhajlik az üstökös pályája mentén. A két csóva között most is egy keskeny, sötét, csóvamentes sáv terül el.

A NEOWISE hosszú periódusú üstökös, feltehetően az Oort-felhőből, a Naptól 50-200 ezer Nap-Föld távolságra fekvő üstököszónából származik, ahol milliárdnyi üstökösmag kering. Mivel meglehetősen közel haladt el a Nap mellett, eredeti, 4400 éves periódusa a Nap gravitációs zavarása miatt 6700 évre nőtt. Így ez az első, egyben utolsó lehetőségünk a megfigyelésre!

A NEOWISE üstökös a június eleji perhiélima után hajnalban volt látható. Az üstökös jelenleg cirkumpoláris égitest, amely azt jelenti, hogy egész éjszaka az égen van, nem nyugszik le a horizont alá. Az elmúlt hét során átvándorolt a Hiúz csillagképből a Nagy Medvébe, jelenleg a Göncöl szekér szekértestje alatt, a Medve lábainál halad. Az üstököst így este, kényelmesen megfigyelhetjük sötétedés után, 15 fokkal az északnyugati horizont fölött. Földközelsége július 23-án várható, ezután már nemcsak a Naptól, de tőlünk is lassan egyre messzebb kerül. Augusztus elejéig azonban szabad szemmel biztosan meglátható marad még. Megpillantásához tiszta, kitakarásmentes északi horizont és zavaró fényektől mentes égbolt szükséges.

Az üstökös a legszebb látványt kis nagyítású és nagy látómezejű kézi binokulárban adja. Itt a keskeny, fényes kóma és üstökösvég, a csillagszerű, vagy apró korongszerű álmag, és a porcsóva hosszan elnyúló, íves alakja is kivehető. Tökéletesen tiszta, fényszennyezésmentes, derült égről a porcsóva legyező alakban terülő, és finom rézsútos szálakat mutató fátyla is felbukkan, sőt, mellette a keskeny, egyenes ioncsóva is megpillantható. Nagyon tiszta észlelőhelyről dolgozó amatőrcsillagászok 15-20 fokos csóváról számolnak be, ami igazán tekintélyesnek számít! Természetesen Budapest belvárosából csak a csóva legfényesebb, 2-3 fokos része látszik. Nagyobb távcsővel vizsgálva a mag mögötti sötét magárnyék, a két szálra bomló porcsóva, a kóma 3-4 héja, és a nagyon apró, 5-7 ívmásodperces pszeudonukleusz is felbukkan. Sötét égről szabad szemmel az üstökös hatalmas, kissé nyugtalanító csóvás északi vándor, mely valóban különlegesen szép színfoltja most egünknek.

Ne maradjunk le a NEOWISE-ról, keressük fel a pompás égi vándort! A Svábhegyi Csillagvizsgáló a következő héten minden nap tart üstökösbemutatót, ahol a budapesti körülményekhez képest jó égen, közepes és nagy távcsövekkel is megfigyelhetjük az üstökösmag ragyogását, vagy a csóva szerkezetét. Ragadjuk hát üstökén az üstököst!

Szerző: Szklenár Tamás, Bemutató csillagász
Svábhegyi Csillagvizsgáló