Pluto – Mennyire törpe, és mennyire bolygó?

szalaialex

A 2000-es évek elejére a már igencsak megszaporodott a Neptunuszon túli kis(- és kevésbé kis)bolygók felfedezése egyre égetőbbé tette a bolygó kifejezés definíciójának tisztázását. Így került napirendi pontra a Nemzetközi Csillagászati Unió konferenciáján 2006. augusztus 24-én a bolygó új meghatározásának elfogadtatása.

Eszerint a meghatározás szerint a bolygónak három feltételt kell teljesítenie:

  1. A Nap körül kell keringjen.
  2. Elég nagynak kell lennie, hogy saját gravitációja közel gömb alakúra formálja.
  3. A pályáját tisztára kell söpörnie és domináns égitestként uralnia azt.

Azokat a bolygókat, amelyek csak az első feltételt teljesítik, továbbra is kisbolygónak hívjuk, viszont azok, amelyek a második feltételnek is megfelelnek, azóta törpebolygónak nevezzük. Így vesztette el bolygó rangját mindenki kedvenc – most már – törpe bolygója, a Pluto, amihez hasonló méretű törpebolygókat ma már többet is ismerünk.

Az új definíció egyik érdekes mellékhatása, hogy ha alaposan szemügyre vesszük, akkor az 1990-es évek óta egyre nagyobb számban felfedezett exobolygók nem teljesítik e három feltételből az elsőt, így nem hívhatjuk őket egyszerűen bolygónak.

A Pluto törpebolygó jeges világa a New Horizons űrszonda felvételén.