Nőnap alkalmából a nukleáris asztrofizika meghatározó nőalakjaira emlékezünk

Csillagvizsgáló Svábhegyi

A nukleáris asztrofizika meghatározó nőalakjait mutatja be az a 24 nyelvre lefordított 2021-es falinaptár, amelynek magyar nyelvű kiadványa az ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával készült el.

A naptár elkészítésével az alkotók célja a tisztelgés, az ösztönzés és a tájékoztatás.

Tisztelgés a nukleáris asztrofizika fejlődését meghatározó nők előtt. A fiatalok ösztönzése, hogy a nukleáris asztrofizikát válasszák kutatási területnek, és jó példát mutatni ehhez. A tudományos közösség és a nagyközönség tájékoztatása arról, hogy a nők milyen jelentős szerepet játszottak és játszanak a nukleáris asztrofizika fejlődésében.

A nukleáris asztrofizika az elméleti és kísérleti magfizika, a megfigyelő csillagászat, az asztrofizikai modellezés és az elméleti kozmológia elegye. A női kutatók meghatározó alakjai voltak ezen tudományterületek fejlődésének, hozzájárulásuk alapvető fontosságú a csillagászati megfigyelések, a vizuális és spektroszkópiai azonosítások, a csillagok osztályozása és katalogizálása, az objektumok előrejelzése és felfedezése, a megfigyelési eszközök tervezése és építése, a maganyag részeinek elméleti és kísérleti felfedezése, a fizikai magyarázatok, matematikai levezetések és kémiai interpretációk terén – a Galaxison innen és túl.

Példaképekre mindenkinek szüksége van. A női példaképek csökkentik a nőket sújtó, társadalmi, nemi vagy faji alapon megjelenő negatív sztereotípiák kockázatát. Például hogy a nők nem olyan tehetségesek a tudományban, mint a férfiak, vagy az kevésbé érdekli őket, oda vezethetnek, hogy a női kutatók alulteljesítenek, vagy akár el is hagyják a tudományos pályát. Sajnálatos módon a történelem ritkán kínál női kutatók számára példaképeket, ehelyett gyakran inkább láthatatlanná teszi ezeket a nőket. Erre a helyzetre reagálva 12 kiemelkedő nőalakot mutat be a naptár, akik elősegítették a nukleáris asztrofizika fejlődését.

A képre kattintva egyenként megtekinthető a 12 kiemelkedő tudósnő. 

A teljes magyar nyelvű naptár megtekinthető és letölthető itt

Christine Hampton, a naptár tervezője elmondta: “Ezzel a naptárral példaképeket akarunk állítani, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy a nukleáris asztrofizikát válasszák karrierútjuknak, és mindenkit tájékoztatni akarunk a nők jelentős szerepéről, amit a nukleáris asztrofizika fejlődésében töltöttek és töltenek be.”

Kiemelkedő csapatmunka révén és a COST ChETEC Action támogatásával a naptárat 24 különböző nyelvre fordítottuk le.” – fűzi hozzá Maria Lugaro, a projekt koordinátora.

A magyar nyelvű nyomtatott naptárat 300 hazai középiskolába juttattuk el.” – magyarázza Bányai Evelin, a naptárak terjesztésének koordinátora.

A projekt fő támogatói a COST ChETEC Action (CA161167, chetec.eu, Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos/A kémiai elemek, mint a Világegyetem fejlődésének nyomjelzői, ejtsd [ketek])), az Egyesül Államok-beli Egyesített Nukleáris Asztrofizikai Intézet – Elemszintézis Központ (JINA-CEE) és a Nemzetközi Nukleáris Asztrofizikai Kutatási Hálózat (IReNA).