Méhecskék a Hold és a Vénusz között – szívet melengető együttállás-csoda a hajnali égen!

Csillagvizsgáló Svábhegyi

A méhecskék beszorulnak a kaptárba! Szept 14-én, hétfő hajnalban a Hold és a Vénusz fogja közre egyik legpompásabb csillaghalmazunkat, a Jászolt, vagy Méhkas-halmazt!

Az együttállás különlegessége, hogy három nagyon látványos, mégis nagyon más megjelenésű égitesttípus kerül egy vonalba, pompásan szoros közelségben.

A közrefogott Méhkas halmaz sziporkázó csillagaitól jobbra lefelé a Vénusz bolygó pontszerű, de félelmetesen fényes bolygótükre tündököl, míg a csillaghalmaz bal felső oldalán a nagyméretű vékony holdsarló halványabb, de monumentális urasága trónol.

A Hold-Méhkas-Vénusz együttállása, és a Vesta kisbolygó helyzete hétfő hajnalban 5:00-kor. Forrás: Stellarium.

A Praesepe, azaz Jászol vagy Méhkas-halmaz (M44) a Rák csillagképben található nyílthalmaz. Egyike azon nagyon kevés csillaghalmaznak, mely olyan fényes, hogy már egy jobb külvárosi égről is megpillanthatjuk szabad szemmel. Kisebb kézitávcsővel nézve több tucat sziporkázó csillagra bomlik.

Egy korábbi Hold-Vénusz együttállás, 2007 jún, 18-án 21:24-kor. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sharto%D9%8F_-_Moon-Venus_Conjunction_(by).jpg

A Hold vasárnap hajnalban már erősen az újhold fázis felé nyargal majd, mindössze 15%-os megvilágítottságával. Így egy keskeny, C alakú, azaz, mint mind tudjuk, c(s)ökkenő holdsarlót fogunk látni! Kézitávcsővel a hold fény-árnyék határa mentén felsejlenek a nagyobb kráterek, a terminátor vonala finoman szaggatott lesz. Nagyobb, 15-20x nagyítású távcsővel jó esélyünk van arra, hogy a hold szarvain úgynevezett világítótornyokat is lássunk! Ezek olyan hegycsúcsok vagy kráterperemek, amelyeknek csak a legtetejét süti meg az éppen lenyugvó holdi nap, és a korongtól elszakadt, magányos pontokként fénylenek az űr sötétjében. Gyönyörűen látszik majd a Hold megvilágítatlan sötét oldala, a hamuszürke fény. Az újholdhoz közeledő holdsarló egén ugyanis Földünk dagadó, teliföldhez közeli fázisúnak látszik. A hold egéről nézve rendkívül fényes teleföld földfénye pedig a Hold sötét oldalát is megvilágítja, sejtelmes hamuszürke fénylésbe borítva azt. A hamuszürke fényben a sötét oldal tengerei is lágyan megfigyelhetők lesznek.

Együttállásunk harmadik tagja, a Vénusz már jóval teltebb asszony alakját ölti: ő 65%-os fázissal kérkedik napjainkban. Augusztus elején érte el a szezon legnagyobb hajnali kitérését, majd szept 9-én emelkedett a Naphoz képest legmagasabb égi pozíciójába. Pompásan uralja hajnali egünket, igézően süt a le ránk az ég legfényesebb csillagszerű égitesteként. Átmérője már csak 18”, így kézitávcsőben csillagszerű marad, legalább 30x-os nagyítású állványos távcső kell ahhoz, hogy korongját és fázisát megpillanthassuk.

A Méhkas halmaz, a két szamárral. Melléjük társul a Hold és a Vénusz. Forrás: https://www.universetoday.com/34983/messier-44-beehive/

Ráadásként a két bolyongó vendég éppen két csacsin lovagol majd! Ugyanis a Hold a Rák csillagkép izgalmas nevű csillaga, az Asellus Borealis (északi szamár), a Vénusz pedig az Asellus Australis (déli szamár) nevű csillagok közvetlen közelében ragyog! Ez a kozmikus szamaragolás még különlegesebbé teszi az együttállást, mégha csak a nevezéktanában is!

 

Lássuk, hogyan is érdemes megfigyelni az együttállást!

Szabad szemmel nézve a Vénusz és a Hold egymástól 3 fokra látszó gyönyörű égi tünemények lesznek. A közéjük szorult méhkas halmaz ködösen derengő foltját csak tiszta, ropogós falusi égről nézve fogjuk meglátni, a Vénusz szemkápráztató közelsége nehezíti a megpillantását.

Egy nagyobb látószögű kézi távcsőben különösen gyönyörű élményben lehet részünk, ugyanis sarló alakú égi kísérőnk és legközelebbi, tüzes bolygószomszédunk képét élvezhetjük egyszerre, miközben több tucatnyi csillagot számlálhatunk össze a halmaz nyüzsgő kertjében! Micsoda mozgalmas pillanatkép!

A Hold és a Vénusz távolsága alapján egy 3,5-4 fokos látómezejű nagy binokulárban, vagy egy nagy látómezejű kis lencsés távcsőben is együtt élvezhetjük még a látványt, kb. 15x nagyításon.

Állványos távcsővel, ennél nagyobb nagyítás mellett csak a trió két-két párja fér majd a látómezőbe. Cserébe a Méhkas halmazban csillagok sokasága pompázik, a Holdon kráterek hada gyönyörködtet, míg a Vénusz már apró izzó korongként sejlik fel a látómezőben.

Az együttállás tagjai nagyobb nagyítással. Forrás: Stellarium

Az ínyencek a teljes élmény kedvéért binokulárral, vagy kis távcsővel felkereshetik negyedikként a Vesta kisbolygót is, mely a Vénusztól 5 fokkal keletre, a Hold-Jászol-Vénusz vonallal derékszögű háromszöget zár be. Éppen 8,4 magnitúdós fényességéve nem lesz nehéz üdvözölni legnagyobb aszteroida-öv-beli kisbolygónkat.

A trió hajnali 3-kor emelkedik a látóhatár fölé, és nagyjából fél 6-ig figyelhetjük meg még a halmazt is kellemesen, a Nap szorgosan beköszöntő fényára előtt.

A legszebb látvány 5 óra körül várható, amikor még minden égitest sötét égen teljes pompában ragyog, de már megkapó magasságba, 25 fokra emelkednek a látóhatár fölé. Pont ebben az időben, 4:59-kor két finom stralink műhold is áthúz az együttálláson, még giccsesebbé téve a látványt.

Szabad szemmel pedig gyönyörködjünk az egyre magasabbra emelkedő téli égbolt látványában is! Egünk legfényesebb csillaga, a Szíriusz, és a látványos Orion és Ikrek csillagképek is a különleges hajnal varázsát emelik. A fényes vörös Mars pedig távoli tanúként delel egünk déli irányában.

Indítsuk a hetünket ezzel a gyönyörű látvánnyal, mert ilyen szép esztétikájú együttállásban ritkán lehet részünk!